Runde Fyr

Værhardt og idyllisk

Turstien til Runde Fyr

Runde fyr ble oppført i 1767, som det femte fyret i Norge. Fyret var 40 år i privat eie, før staten i 1807 overtok driften av fyret.

Det bodde tidvis svært mange på fyrstasjonen; fyrvoktere, assistenter, koner, barn, guvernanter, tjenestefolk og husdyr.

Brenselen til fyret var ikke rare greiene, det var en gryte ble holdt fyr i. I 1826 ble fyret oppgradert til kolbluss-fyr. I 1858 ble det bygd støypejernstårn ytterst på Kvalneset. Nederste delen er fortsatt bevart.

I 1935 ble fyret oppgradert til betongtårn som ble plassert lenger oppe i bakken. Sommeren 1937 ble fyrbelysningen på Runde fyr omlagt til motordrift. 

Om Runde Fyr - historikk

Runde fyr ble oppført i 1767, som det femte fyret i Norge. Fyret var 40 år i privat eie, før staten i 1807 overtok driften av fyret.

Det bodde tidvis svært mange på fyrstasjonen; fyrvoktere, assistenter, koner, barn, guvernanter, tjenestefolk og husdyr.

Brenselen til fyret var ikke rare greiene, det var en gryte ble holdt fyr i. I 1826 ble fyret oppgradert til kolbluss-fyr. I 1858 ble det bygd støypejernstårn ytterst på Kvalneset. Nederste delen er fortsatt bevart.

I 1935 ble fyret oppgradert til betongtårn som ble plassert lenger oppe i bakken. Sommeren 1937 ble fyrbelysningen på Runde fyr omlagt til motordrift. – Min bestefar, Richard Klungsøyr, installerte Wichmann Motor på Runde Fyr, og hadde ansvar for vedlikehold i ca. 25 år. – Som barn fikk jeg ofte være med til Runde når han skulle foreta sjekk på motoren. Været viste seg ikke alltid fra sin beste side, og det var ikke fritt for at jeg var rimelig blek om nebbet når vi la til kai.  – Men være med, ja det skulle jeg.

Overgang til motor

Belysningen på fyrene omlegges til motordrift
Motorene fant sine veier også til fyrene. Fyrdirektoratet kjøpte Wichmann-motorer til drift av fyrlyktene, og Smedvik Mek. Verksted i Tjørvåg fikk installasjonsoppdraget på Runnde Fyr. Sommeren 1937 ble fyrbelysningen omlagt til motordrift. Det ble installert to stk. 6 HK Wichmann med en 4 HK i reserve. Rikard Klungsøyr ledet installasjonsarbeidet, og hadde i lang tid ansvar for vedlikehold og skifting av reservedeler.

I 1938 ble en liknende installasjon utført på Svinøy fyr. Grip kom i 1939, dernest Buholmsråsa, som ble lagt om til elektrisk fyrlys i 1940.

Etter hvert har fyret blitt automatisert og i 2002 flyttet siste fyrvokteren ut. Pr 2005 besto fyrstasjonene av 6 bygg; – selve fyrbygningen, smie, 2 bolighus, kombinert fjøs og låve, olje- og vedbod. 

Hele fyrstasjonen ble vernet i 2001. 

Runde fyr - kystperla.no
Runde Fyr - kystperla.no

DNT Overnattingsfyr

Runde fyr ligger på Kvalneset på nordvestspissen av Runde.  Første delen av veien til er asfaltert, men ganske bratt, før det flater ut. Stiene på Rundefjellet er godt merket og det er flere stier man kan ta for å komme til fyret.

Mulighet for overnatting
Siden 2003 har Den Norske Turistforening benyttet den nyeste fyrvokterboligen som er gjort om til selvbetjent turisthytte med 24 senger fordelt på to rom med 6 senger, to med fire senger, en seng under trappen og 3 senger på «storeloftet». Mat kan kjøpes fra hyttas selvbetjeningslager og tilberedes på det trivelige kjøkkenet. 

Her er det bare å nyte livet og været – som er like fascinerende enten det er solskinn eller vind og regn.