Herøyspelet

Verdens vakreste vikingmusikal

Herøyspelet

Herøyspelet «Kongens Ring» er et historisk spill som hvert år blir fremført på «sagaøya Herøy». Musikken og sangen har en  fremtredende rolle, og spillet blir derfor kalt «Vikingmusikalen i havgapet» – enkelte omtaler det som «verdens vakreste vikingmusikal», noe aktørene har all grunn til å være stolt av.

Spillet varer 1,5 timer. Bak oppsettingen står Stiftinga Herøyspelet,  som i si tid ble opprettet av Herøy kommunestyre, men som nå er egen stiftelse.

Herøy Gard er base for spillet. Der kan besøkende få kjøpt en matbit, samt kaffe og kaker/vafler.

Herøyspelet har en rekke aktører, ca. 200 på selve sceneområdet, og ca. 150  i støttefunksjoner. Herøyspelet er således en av de største faste kulturdugnadene i vår del av landet, noe som er imponerende.

Åtte av hovudrollene blir tolket av profesjonelle skuespillere. Regissør, lydfolk, dirigent, sminke- og kostymeansvarlig er også profesjonelle, i tillegg til de fleste av musikerne i orkesteret. De fleste i koret er aktive med korsang hele året. Resten av aktørene er «glade amatører» fra hele søre Sunnmøre.

Herøyspelet «Kongens Ring» er en svært profesjonell produksjon, noe de profesjonelle skuespillerne stadig påpeker.

I 2016 feiret spillet sitt 25 års jubileum, i seg selv fantastisk med tanke på dugnadsånda som ligger bak! I desember 2010 ble Herøyspelet tildelt Herøy Kommunes KULTURPRIS!

Litt av handlinga i Herøyspelet

(Kilde: www.heroyspelet.no)
Vi er på øya Herøy ein sommardag i 1027. Ragnar Herøyhovding og kona hans Inga har valgt ut Ingolv Ynda som festarmann til dottera deira, Unn (den fagre), som er i rett alder for giftarmål, men som forsvann frå øya ei vårnatt. Truleg er ho bortførd av rebellen Møre Karl, også kalla «Karl Mørske», og gjengen hans Herjungane. Rebellane er ungdommar frå Herøy som er mest opptekne av å reise rundt i distriktet og herje.

Ut på hausten same året kjem Møre Karl, Unn og Herjungane attende til Herøy. Gleda over å sjå att Unn vert kortvarig grunna herjingane. Samstundes vil festarmannen også gjere krav på festarmøya si. Unn veit ikkje kven av friarane ho vil velje, men Møre Karl vil ein gong for alle vise kven som skal ha Unn, og det kjem til holmgang mellom beilarane. Grunna herjingane og val av «feil mann», vert det  splid mellom Unn og foreldra,  særleg med mora – den sterke og stolte Inga.

Rollebesetningen

Enkelte har spilt en av hovedrollene i flere år. Skuespillerne trives i Herøy, og har blitt glad i både spillet og stedet. 

Det første årene var det ikke budsjett til å engasjere profesjonelle skuespillere, og mange av hovedrollene ble spilt av lokale amatørskuespillere, som gjorde en fantastisk jobb. 

Herøyspelet har engasjert hele kommunen – gamle som unge har frydet seg over å kunne delta i spillet. Men den størte gleden har publikum hatt. 

Kostymene

Kostymedesignere og andre lokale ildsjeler har nedlagt utallige dugnadstimer for at spillet skulle bli en realitet. Det var disse drivkreftene som la grunnlaget for at spillet har utviklet seg til å bli så populært.

Og scenen er praktfull.