Herøy Gard

Kystfolket tar vare på kulturen og historia

Herøy Gard på Sagaøya Heraøya

Herøy Gard ligger vakkert og idyllisk til på Herøya Herøy kommune på Sunnmøre. Øya er den sørligste av en klynge små øyer og holmer i Herøyfjorden.  Øya har lang historie, og omtales ofte som Sagaøyada øya flere ganger er nevnt i sagaene. Herøya ligger sentralt til i skipsleia etter at man har rundet Stadt, og var således en god havn for de sjøfarende.

Olav Haraldson lå ved Herøya med sine skip i 1027 og ventet på «forsvarsmannskapet» fra Sunnmøre.  Kong Sverre Sigurdsson var innom Herøy flere ganger på sin ferd langs kysten på 1100-talet, og i 1263 var kong Magnus Håkonson her. 

Snorre forteller om møtet med vikingen og ransmannen
Karl Mørske, som tilbød seg å være kongens mann og dra til Færøyene og kreve inn skatt. Historien blir hver sommer formidlet i sagaspillet «Kongens ring»,  fremført på det flotte, utendørs amfiteateret, like i nærheten av Herøy Gard.

Herøy har vært møtested og tingsted helt tilbake til førkristen tid, og kirkesete fra 1100-tallet. I kristentid ble øya kirkested for Herøy prestegjeld og kirken var en av de fire hovedkirkene på Sunnmøre. 

Sagnet sier at det også skal ha vært kloster på Herøya. Stedsnavn som Klosterhaugen, Klostermyra og Klostervegen kan tyde på det.

Hovedhuset slik det står i dag, ble bygget i 1752 og frem til 1761 fungerte Herøy Gard som prestegård, deretter handelssted  frem til 1916.

Herøy Kystmuséum

Herøy Kystmuseum holder til på Herøy Gard.

Muséet dokumenterer og formidler stedets historie. I muséet sin samling av  gjenstander inngår bl.a. en samling tradisjonelle, åpne bruksbåter, kopi av Kvalsundbåten fra 600-tallet og kopi av Sunnmørsjekta Anna Olava fra 1700-tallet.

I utstillingen inngår fiskeredskaper, båter med reide, ishavsfangst og en fotoutstilling av inventar fra den 700 år gamle steinkirken som ble revet i 1859.

Gravstedet ved Herøy Gard

Ruinene til kirken på Herøya står der fremdeles. I tilknytning til kirken var det også kirkegard.

Herøya er liten, med mye berg og lite egnet til dyrking av jord. Det var også problem med ferskvann. På kirkegården var det altfor lite jord – slik at en ofte kjenne stanken av forråtnelse etter at noen hadde blitt gravlagt.  Dette var trolig årsaken til at prester ikke ville bo på Herøya. Mange av husene råtnet derfor ned på slutten av 1600-tallet.

I 1752 ble ny prestegardsbygning oppført. Den eldste delen av hovedbygningen, slik den står i dag, er fra den tiden.

Planlegger du tur til Herøy?

De idylliske perlene ligger på rekke og rad i kystkommunen Herøy. Kommunesenteret ligger i Fosnavåg, det lille tettstedet som fikk bystatus etter vedtak i kommunestyret
7. juni 2000. Fosnavåg hadde 3610 innbyggere pr. 1. januar 2017. 

Næringslivet i Herøy er tett knyttet til fiskeri og shipping, og en rekke rederier har hovedkontor i Fosnavåg.

Fosnavåg ble i 2008 og 2010 kåret til Norges Næringsby av tidsskriftet Kapital og konsulentselskapet Dun & Bradstreet.

 

Om man er så heldig å besøke Herøy den første helgen i juli, bør man få med seg Herøyspelet.

Her kan du lese om Herøyspelet.

I 2014 åpnet Thon-gruppen hotell og konferansesenter i Fosnavåg. Hotellet er kåret til ett av landets ti beste hoteller, og det har fått særlig oppmerksomhet siden Olav Thon personlig har gått inn på eiersiden.

I forbindelse med byggingen av Thon Fosnavåg ble det også bygget ett maritimt kompetanse- og simulatorsenter, Fosnavåg Ocean Academy, som blant annet huser Norges første skipssimulator for brønnbåter.

Les mer om Thon Hotell Fosnavåg her.