Fuglefjellet

LUNDEURA OG RUNDEBRANDEN

Fuglefjellet på Runde

Runde er den største fulgeøya sør for polarsikelen. Fuglefjellet ligger på vestsiden av Rundefjellet og huser ca 500 000 sjøfulg. Fuglelivet har vært fredet siden 1957, men i 1981 ble det vedtatt nye verneregler som også omfatter geologi og botanikk.  Dette skulle gi bedre vern mot større press fra økande turisme. Goksøyrmyrane naturreservat ble opprettet  i 1996.

Lundeura

Turen fra parkeringsplassen til Lundeura tar 40-50 min med normalt gjenge. Litt bratt i begynnelsen, så flater det ut. Det er laget flotte turstier (klopper og steinheller), slik at det er lett å gå, og man kommer tørrskodd frem.

Det er flott å innta en matbit i Lundura samtidig som man nyter den flotte utsikten. Om man går litt oppover mot Rundebranden, finnes det en rekke flotte rasteplasser.  – Krykkja, som holder til i fuglefjellet, er vant til mennesker, og når den hører at noen rasler i matpapiret, kommer den ofte flyvende for å få seg en liten matbit. 

 

Lundefuglen

Om man ønsker å se den særegne og sjarmerende Lundefuglen, er beste tiden på døgnet ca. kl  20-21.  Tusenvis av hekkende lundefuglpar har  fra februar/mars tilholdssted i Lundeura. I siste halvdel av august forlater lunden hekkeplassen og trekker mot åpent hav i nord Atlanteren. For at fuglene skal få fred i hekketiden, er det forbudt å ferdes utenfor de oppmerkede stiene.

I fuglefjellet bygger lunden reir i ganger som den graver ut selv, jordhuler eller små hulrom, i steinurer og i fjellsprekker. Hunnen legger ett egg i mai-juni, som ruges av begge foreldrene. Ungen klekkes etter 40–45 dager og blir i reiret til den er fullt flygedyktig og uavhengig av foreldrene, som regel etter 5–7 uker (avhengig av næringstilgangen). Paradoksalt nok kan ikke ungen svømme til å begynne med, så skulle den falle på havet før den er flygedyktig vil den drukne.

Rundebranden

Rundebranden er det tredje største fuglefjellet i Norge, og har et yrende fugleliv, så vel som et stort artsutvalg av planter. Turen fra Goksøyr til toppen går slakt oppover, på godt merkede stier. 

På toppen får man et unikt utsyn over storhavet, øyriket, og fastlandsfjellene helt fra Stadt til Nordmøre. Les skilt om verneregler før du drar inn i området.

Rundebranden ligger 294 m.o.h. Turen er enkel, og sesongen varer hele året. 
Om man går direkte fra Goksøyra, tar turen ca. 1 time.

Det er fantastisk å stå eller ligge på kanten og kikke ned på klippa til sjøen langt der nede. 

Det er det sett opp en stige der mankan klatre ned på et flott område for å ta fuglene i nærmere øyesyn.

Turstiene

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har brukt ca. 900.000 miljøvernkroner på grøfting, steinlegging og klopper på stien til Kaldekloven. – Dette er et tiltak for både folk, fugl og naturen.

Langs stien kan en ofte se Storljoen, som hekker i Goksøyrmyrane. Det kan være skadelig for fugleungene om de voksne fuglene blir forstyrret, og man anbefales derfor å følge stien.

På Runde er det også flott beiteområde for sau.

På Runde er det  fuglefredingsområder med restriksjoner på hvor man kan ferdes i hekketiden. Her er også myr-naturreservat.

Besøkende bes derfor holde seg til oppmerkede stier, for ikke å forstyrre fuglelivet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har brukt ca. 900.000 miljøvernkroner på grøfting, steinlegging og klopper på stien til Kaldekloven.

– Dette er et tiltak for både folk, fugl og naturen.

Med et stadig økende besøkstall, har stiene blitt utsatt for mye slitasje. Når det er vått og gjørmete, velger ofte turgåere å gå utenom oppmerkede stier, noe som har ført til at et stadig større areal har blitt nedtråkket. 

– Av hensyn til naturen er det derfor ønskelig å styre turgåerne slik at de i minst mulig grad forstyrrer fuglelivet, og ikke tråkker ned for store områder.

Flere tonn  steinheller er fraktet ut med helikopter og lagt godt tilpasset i terrenget. Det er også grøftet og bygd klopper for at turgåerne skal komme frem så tørrskodd som mulig.